Wij zijn Probus Regge en Dinkel

Waarom lid worden van Probus club Regge & Dinkel?

 

  • Tweewekelijkse voordrachten over unieke onderwerpen houden je geest scherp
  • Inspirerende bijdragen zowel door leden als gastsprekers 
  • Voordrachten prikkelen je nieuwsgierigheid
  • Vriendschapsbanden tussen de leden
  • Prettige en open sfeer
  • Leden hebben verantwoordelijke posities in bedrijfsleven, universiteiten en organisaties bekleed
 

 

Onze Probusclub Regge en Dinkel bestaat uit een groep (ongeveer 30), die senior zijn en hun werkzame leven grotendeels achter de rug hebben. De kennis en ervaring die zij hebben opgedaan, delen ze graag met elkaar. Maatschappelijk actief zijn is belangrijk voor hen. Deze activiteiten komen overeen met de doelstellingen en reglementen van de landelijke koepelorganisatie, waarbij we zijn aangesloten. Zie de website in de kolom hiernaast: www.probus-nederland.nl. 

witte paard

witte paard delden

Probusclub Regge en Dinkel is opgericht in 1991, en sinds 2021 een gemengde club. De achtergrond van onze leden is divers. Sommigen hebben een carrière gehad in het bedrijfsleven of in een maatschappelijke organisatie. Sommigen hebben een arbeidzaam leven achter zich in de wetenschap; weer anderen hebben zich gewijd aan de kunsten of cultuur. Kortom onze Probusclub staat van harte open voor mannen en vrouwen die zich thuis voelen in dit geschakeerde gezelschap van personen, die door hun levenservaringen boeiende verhalen kunnen vertellen. 

Dat gebeurt door lezingen, die we twee keer per maand organiseren als lunchbijeenkomst op de vrijdag. Voorafgaand aan de lezing hebben we de informele inloop. Tijd om met elkaar in gesprek te gaan. De lezing wordt afgesloten met de lunch, waar we veelal verder discussiëren over de inhoud van de lezing. Uiteraard zijn de onderwerpen van de lezingen gerelateerd aan de diverse achtergronden en interesses van de leden. Onze club nodigt regelmatig ook sprekers uit ‘van buiten’. Voor een indruk van het actuele programma van onze Probusclub: selecteer op de website het menu “Evenementen”. 

In het voorjaar en najaar organiseren wij een dagexcursie en in de zomer een lunchbijeenkomst buiten als picknick. Aan deze activiteiten nemen ook de partners van onze leden deel. En kort voor Kerstmis hebben wij een eindejaar-diner, eveneens met de partners. 

Al met al organiseert onze Probusclub jaarlijks zo’n 24 bijeenkomsten en activiteiten. 

Heeft u belangstelling in onze Probusclub, neem dan contact op met de secretaris van de Probusclub Regge en Dinkel, 

Bernard Boukamp 

telefoon 06 53 98 30 16 

mail secrprobusreggedinkel@gmail.com

of via het webformulier hiernaast.